fbpx

Hvad kendetegner psykodynamisk terapi?

Fokus og metoder inden for psykodynamisk terapi

Der findes rigtige mange forskellige terapeutiske retninger, der hver især har forskellige fokuspunkter og  benytter forskellige metoder i terapirummet. Det kan være noget af en jungle at finde rundt i. For hvilken retning passer bedst til den enkelte?

Alle mennesker er forskellige og derfor er det også forskelligt hvilken retning, der er det bedste match. Men det er altid smart at vide noget om de grundprincipper der ligger bag. Derfor denne artikel om kernepunkterne i psykodynamisk terapi – den retning, som jeg selv er uddannet i og som har været mest virksom for mig.

Her er kernepunkterne for psykodynamisk terapi.

Fokus på klientens følelsesliv

Inden for den psykodynamiske retning mener man helt grundlæggende, at intellektuel indsigt ikke er lig med følelsesmæssig indsigt. Skønt begge er nødvendige, ræsonnerer sidstnævnte på et dybere niveau og er den kraftigste kilde til forandring. 

Målet er at udforske klientens følelsesliv – hvad end det er modsætningsfyldt, problemfyldt, skamfyldt eller angstfyldt. Ofte ligger udfordringen i genkende og anerkende tilstedeværelsen af en følelse og mærke den så rent som muligt – også i terapirummet.

For eksempel ved vi ofte godt intellektuelt, at et mønster er destruktivt for os, men denne viden er ikke nok til at slippe mønstret. Afhængigheden, vredesudbrydene, ugideligheden, tilbagetrukkenheden fortsætter ufortrødent. At være klar over, hvorfor mønstret opstår er et nødvendigt første skridt, men ofte ikke tilstrækkeligt for at kunne slippe det. Her vil den psykodynamiske terapi være særligt optaget af, hvad mønstret giver én følelsesmæssigt. Og ikke mindst: Hvad sker der følelsesmæssigt, hvis mønstret ikke kan tilgås for en stund?

Ofte vil svaret på dette sidste spørgsmål indebærer en eller anden form for angst i form af ubehag, utryghed, følelse af manglende kærlighed etc. Så længe vi bærer på den angst, så længe vil vores destruktive mønstre fortsætte, skønt de sommetider kan antage nye former.

At komme angsten til livs indebærer en nysgerrighed på de grundfølelser – glæde, sorg, vrede, afsky og seksuelle følelser – der ligger under angsten. Ved at komme i bedre kontakt med disse grundfølelser kan psykiske problemer afhjælpes, fordi angsten for disse følelser bliver mindre jo bedre vi lærer grundfølelserne at kende. Og uden angst er der ingen destruktive mønstre.

Det er således aldrig grundfølelserne, der er problemskabende, men det at vi undgår dem eller forvalter dem uhensigtsmæssigt. I terapien vil vi udforske og udfordre forsøgene på at undgå svære følelser og tanker. Undvigelsen kommer til udtryk gennem et væld at forsvarsmekanismer – ubevidste såvel som bevidste – og, eftersom de maskerer de underliggende følelser, skal de bringes op i lyset for at kunne blive nedbrudt. En opmærksomhed på dem, og ikke mindst hvorfra i livet de stammer, kan hjælpe til at ophæve dem og frigøre personens indre ressourcer.

Problemets oprindelse

Dette fokus på følelser bringer som regel minder frem om tidligere episoder – ofte fra vores barndom. Episoderne er ofte af mere eller mindre traumatisk karakter, hvor vores følelslesliv ikke fik lov at komme til udtryk. Enten fordi de ikke blev accepteret, eller anerkendt eller måske var de ligefrem farlige at udtrykke, Følelserne blev istedet lukket ned og måske oplevede vi ligefrem at hele vores krop – som en forsvarsreaktion – frøs, gik i choktilstand eller blev lammet.

Er vi udsat for mange sådanne episoder, hvor følelserne blev tilbageholdt, kan det være svært at genetablere kontakten til følelserne efterfølgende, hvilket kan bringe os i en tilbagetrukket, depressiv tilstand.

Terapiens mål er derfor, at klienten genskaber eller genoplever de mere eller mindre traumatiske begivenhed i bevidstheden med alle de tilhørende følelser og tanker. Der opleves en kæmpe forløsning og en stor mindskelse af angst, når vi udtrykt de følelser af sorg, vrede og afsky, der har ulmet i os i al den tid.

Som Freud skriver er særligt sorgen over, at vi skulle igennem disse ubehagelige oplevelser vigtig at mærke, for sorgen løsner den fastlåste binding mellem den sørgende og det mistede. Processen kan dog være hård og angstfyldt, og derfor skal angstniveauet altid modereres, så den foregår i et balanceret spændingsfelt, hvor man hverken er fuldstændig terroriseret af angst eller helt undvigende og uberørt. Som psykodynamisk terapeut, er medskabelsen af denne balance en af de absolut vigtigste opgaver.

Fokus på drømme, fantasier og længsler

I takt med at vi kommer vores destruktive mønstre til livs og vi får “bearbejdet” vores traumer vil det være naturligt også at fokuserer på drømme, fantasier og længsler.

I dette fremadskuende og optimistiske perspektiv, rettes fokus mod individets styrker og ressourcer. Man undersøger de styrker og ressourcer, der kan være oparbejdet som følge af sin livshistorie –  ud fra en tanke om, at der på bunden af desperate livssituationer ligger nye livsanskuelser samt en opfindsomhed til at finde nye løsninger. Og ud fra mantraet om, at hvad der ikke dræber dig, gør dig stærkere.

Er du belevet mere nysgerrig på, hvordan psykodynamisk terapi kan hjælpe dig, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Som certificeret psykodynamisk psykoterapeut vil jeg hjælpe dig, så godt jeg kan igennem denne process.  Jeg vil være så støttende og anerkendende som muligt og sørge for, at processen forløber i et tempo, hvor du kan være med hele vejen.

Er du fortsat nysgerrig, så kan du booke din første tid til kun 350 kr. Normalprisen er 750 kr. Så kan du få en fornemmelse for, om psykodynamisk terapi hos mig er noget for dig.

Book tid: 1. samtale (50 min) kun 350 kr.

Du kan også booke en gratis uforpligtende forsamtale på ovenstående link, eller ringe på tlf: 61 27 18 99, hvis du har spørgsmål.

Min klinik ligger på Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.


 

Få tydet din drøm gratis af kunstig intelligens

Som et nyt og underholdende tiltag, kan du nu få tydet din drøm af en kunstig intelligens her på siden.

Ja, lad mig prøve det

 


 

SÆRLIGT TILBUD PÅ TERAPI: Få din 1. samtale til kun 350 kr.

Helt uforpligtende.

book tid

 


 

Har du angst?

Så læs her om, hvordan psykodynamisk terapi kan hjælpe dig ud af angsten – effektivt og permanent.

Læs mere

 

 


 

Bliv medlem af ANGSTGRUPPEN på facebook

En lukket gruppe, hvor du kan få gratis støtte, hjælp, råd og inspiration til at håndtere din angst.

Gå til ANGSTGRUPPEN

 

 


Hvad er angst?

Få klar besked om angstsymptomer, årsager og behandling.

Læs mere

 


Al negativitet forårsages af en ophobning af psykologisk tid og fornægtelse af nuet. Ubehag, angst, spænding, stress, bekymring – alle former for frygt – forårsages af for meget fremtid og for lidt nærvær. Skyldfølelser, anger, vrede, beklagelser, tristhed, bitterhed og alle former for mangel på tilgivelse forårsages af for meget fortid og for lidt nærvær.

Eckhart Tolle