fbpx

Blog om angst, psykoterapi og drømmetydning

Hvad ligger der bag dine coping-strategier?

Sommetider kan det være svært at forstå, hvorfor vi vælger usunde copingstrategier,  såsom overspisning, undgåelse, stofmisbrug, andre aghængigheder, aggressiv adfærd mm. for at håndtere vores problemer.
Læs mere

Selvkritikkens funktion – Hvad vil den os og hvorfor?

Mange mennesker bærer på en indre kritisk stemme, som kan være mere eller mindre dominerende i hverdagen. Hvis denne stemme forstummer, kan det føles som om, vi er helt udsatte og alene med os selv.
Læs mere

Vores følelser er aldrig problemet – det er hvordan vi håndterer dem eller undgår dem

Følelser er en naturlig del af vores liv, men mange mennesker er bange for at mærke dem og lade sig styre af dem. Angsten for følelser kan skyldes, at man er vokset op i en familie, hvor følelser var tabu eller blev håndteret på en usund måde. Måske havde forældrene det svært ved følelser -...
Læs mere

Hvad kendetegner psykodynamisk terapi?

Inden for den psykodynamiske retning mener man helt grundlæggende, at intellektuel indsigt ikke er lig med følelsesmæssig indsigt. Skønt begge er nødvendige, ræsonnerer sidstnævnte på et dybere niveau og er den kraftigste kilde til forandring. 
Læs mere

Forskellen på skyld og skam

Skyld og skam er to forskellige følelser, som begge kan opstå, når vi føler, at vi har gjort noget forkert eller dårligt. Selvom disse to følelser ofte bliver brugt om hinanden, er der faktisk en række forskelle mellem dem.
Læs mere

Forskellen på frygt og angst

Frygt og angst er begge reaktioner, der kan opstå i situationer, hvor vi føler, at vi står over for en trussel. Begreber bruges ofte synonymt, da de deler mange symptomer såsom hjertebanken, overfladisk vejrtrækning, spændninger i kroppen mm. Men der er faktisk en række forskelle mellem dem.
Læs mere

Strategier til at håndtere let angst

Denne artikel beskriver en række teknikker, der kan være gavnlige at benytte, når du starter med at mærke angsten, eller når den viser sig som mindre spændinger eller et mindre ubehag.
Læs mere

Katastrofetanker – Hvad er deres funktion og hvordan begrænses de?

Katastrofetanker er tanker om potentielle truende og skræmmende situationer. Men hvorfor har vi dem, og hvordan begrænses de?
Læs mere

At blive trigget – Hvorfor sker det og hvad kan vi bruge det til?

Ved at se vores triggers som invitationer til selvopdagelse og vækst, kan vi begynde at tage ansvar for vores følelsesmæssige reaktioner og håndtere dem mere positivt.
Læs mere

Fobier – årsager og behandling

Fobier er en type angstlidelser, der kan have en stor indvirkning på en persons livskvalitet. Fobier vil ofte være begrænset til specifikke situationer eller objekter. Det kan have utallige afskygninger.
Læs mere

Om vrede og håndteringen af den

Det er et sundhedstegn at vi kan mærke og udtrykke vores vrede i situationer for der er brug for at sætte grænser. Problemet opstår, når en situation trigger en ubearbejdet vrede fra fortiden
Læs mere

Om traumer og behandlingen af dem ifølge Gabor Maté

I denne artikel vil vi undersøge Gabor Matés syn på traumer og hvordan hans tilgang kan hjælpe med at forstå og behandle traumer.
Læs mere

Drømmetydning ifølge Jung

Hvorfor var Jungs arbejde banebrydende inden for drømmetydning?
Læs mere

Hvad er sygdomsangst? Og hvordan kan sygdomsangsten slippes gennem terapi?

Flere og flere kommer til mig med sygdomsangst.   Det er en virkelig ubehagelig og invaliderende tilstand. For de er fyldt op af katastrofetanker om enten selv at blive alvorligt syge eller at andre bliver det.
Læs mere

Hvorfor bliver vi afhængige? Og er afhængighed et valg?

Ifølge den canadiske læge Gabor Maté er afhængighed defineret ved enhver handling, som en person føler trang til, fordi han/hun oplever en nydelse el. lettelse derved på kort sigt, men som han/hun lider negative konsekvenser af på lang sigt. På trods af de negative konsekvenser føler personen sig ude af stand til at stoppe aktiviteten.
Læs mere

Hvorfra kommer din angst? Og hvad er angstens funktion?

Når en klient kommer til mig med af angst, er følgende spørgsmål helt essentielt at få undersøgt: Hvad er angstens funktion? Hvad er det angsten beskytter imod? Angst er netop en reaktion, der får os til at undgå noget smertefuldt.
Læs mere

“Jeg er ikke god nok.” Hvorfra stammer det lave selvværd?

Mange af mine klienter kommer til mig med tanker som: "Jeg er ikke god nok". "Jeg er uønsket". "Jeg er ikke værdig til kærlighed". Det er en overbevisning, der er så dybt forankret i deres bevidsthed, at den er vanskelig at rokke ved. Det er faktisk umuligt at overbevise dem om det modsatte uden at...
Læs mere

Har mit barn angst? Læs 5 tegn på, at din barn lider af angst

I virkeligheden er denne overskrift ret misvisende. For alle har angst sommetider. Om dit barn har angst vil altså altid være gradsspørgsmål. Problemet opstår når angsten får så indgribende konsekvenser i dit barns hverdag, at barnet igen og igen undgår aktiviteter, som det inderst inde har brug for. Spørg derfor dig selv i hvor høj...
Læs mere

Hvor godt er du i kontakt med dit virkelige selv?

Ifølge psykiateren Masterson har vi alle et "virkeligt selv". Jo mere vi arbejder med os selv, tager vores drømme seriøst, ser vores destruktive mønstre i øjnene og kommer overens med vores fortid, desto mere vil vi komme i kontakt vores virkelige selv.
Læs mere

Ensomhed i en corona-tid – og vejen ud igen

Ensomheden i vores samfund er desværre voldsomt stigende i disse tider. Corona-restriktionerne har store konsekvenser for vores sociale liv. Vi er mere og mere derhjemme, afskåret fra de personer og aktiviteter der betyder noget i vores liv. 
Læs mere

Følelsernes kompas – om værdien ved at mærke dine grundfølelser

Denne artikel omhandler vigtigheden i at være i kontakt med de fire grundfølelser: Glæde/kærlighed, sorg, vrede og afsky. Det er grundfølelserne, der fortæller os, hvad vi elsker og afskyr, hvornår det er på tide at sige fra, hvem der betyder noget for os, og hvad der giver mening i livet.
Læs mere