fbpx

Drømmetydning ifølge Jung

Hvorfor Jungs arbejde var banebrydende inden for drømmetydning

Carl Jung var en schweizisk psykiater og psykolog, der var kendt for sit arbejde inden for analytisk psykologi. Han betragtede drømme som et vigtigt redskab til at forstå den ubevidste sindstilstand. Ifølge Jung er drømmene et vindue til det ubevidste, hvor symboler og billeder fra dybere lag af sindet kan manifestere sig og give indsigt i vores indre liv og psykologiske tilstand.

Jung argumenterede for, at drømmene kan hjælpe os med at opdage og forstå de ubevidste kræfter, der påvirker vores tankegang, adfærd og følelsesmæssige tilstand. Han mente også, at drømmene kan fungere som et middel til at udtrykke ubevidste behov, ønsker og følelser, som ellers kan være svære at anerkende eller udtrykke bevidst.

Jung mente, at symbolerne i drømmene kunne have universelle betydninger, men også individuelle betydninger afhængigt af personens livshistorie, kultur og personlige oplevelser. Han betragtede drømme som en nøgle til at forstå den individuelle psykologiske tilstand, og mente at den bedste måde at fortolke drømme på var gennem en psykologisk analyse, hvor drømmeren sammen med en terapeut kunne udforske symbolerne og betydningerne i drømmene.

Jungs begreb om arketyper

Ifølge Jung er symbolerne i drømmene udtryk for dybere, universelle kræfter i det ubevidste, som er fælles for menneskeheden. Jung kaldte disse symboler “arketypiske symboler”, og han mente, at de repræsenterede grundlæggende aspekter af det menneskelige psykologiske liv, såsom skygger og selvet.

Carl Jung mente, at arketyper er universelle, symbolske mønstre eller billedsprog, som man finder i myter, eventyr, legender og drømme over hele verden. Han mente, at arketyperne er grundlæggende mønstre af menneskelig erfaring, som er fælles for alle mennesker uanset kultur og tidsperiode.

Arketyperne er en vigtig del af den menneskelige psykologi og at de er en kilde til kreativitet, visdom og spirituel erfaring. Arketyperne kan påvirke vores adfærd og tankegang, uden at vi er klar over det. Jung kaldte arketyperne for det kollektive ubevidste, som er den del af vores psykologi, der er fælles for alle mennesker.

Nogle af de mest kendte arketyper, som Jung identificerede, inkluderer Skyggen, Anima og Animus, Persona, og Vismanden. Disse arketyper repræsenterede ifølge Jung grundlæggende aspekter af det menneskelige psykologiske liv, såsom vores undertrykte følelser, vores mandlige og kvindelige sider, og vores sociale masker.

Drømme sætter spot på vores skyggesider

Skyggen er netop en arketype som drømmene ofte kaster lys over. De forsøger at sætte spot på de sider af os selv, som vi ikke vil vedkende os – vores skyggesider. Skyggen er kort sagt en losseplads for alle de tanker, følelser og handlinger, vi ikke vil indrømme over for os selv. De opfattes nemlig som skamfyldte. Skyggen rummer dermed alle de drømme og længsler, vi aldrig har forløst.

Vores skyggesider formes i vores barndom. Her oplever vi uundgåeligt episoder med svigt i form af enten neglekt eller en fornemmelse af, at vores følelser er forkerte. I disse episoder mangler vi kærlighed og omsorg, og oplever i stedet en afstandstagen fra vores primære omsorgspersoner.

En sådan oplevelse udgør kimen til angst og skam, fordi den livsvigtige relation til vores omsorgspersoner opfattes som under pres. Som det lille barn må den relation jo for alt i verden ikke briste. Det ville være livsfarligt!

Vi begynder derfor ubevidst at indordne os – ved at undertrykke de følelser og ønsker, der gav konflikter. Disse bliver i stedet behæftet med skam – med en ide om at være forkert. Herved skabes en overbevisning, der kan vare ved resten af livet. Overbevisningen er ikke er i overensstemmelse med, hvem vi i virkeligheden er, skønt den kan opleves sådan. I virkeligheden er der sket en programmering, der gør, at vi fører et uautentisk liv.

Drømmene forsøger – gennem deres underlige symbolsprog – at kaste lys over disse skyggesider. De vil vise os, hvordan vores skyggesider blev formet og hjælpe os til at se dem i øjnene. Kun herved kan vi blive frie og leve et liv i overensstemmelse med, hvem vi i virkeligheden er – vores virkelige selv. Samtidig vil en omfavnelse af vores mørke sider hjælpe os til at blive mere forstående, accepterende og tilgivende over for andre mennesker:

Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness’s of other people.” – C. G. Jung

Jung mente, at en forståelse af arketyperne kunne hjælpe en person med at opnå en større bevidsthed om sig selv og sine følelser og kunne være en kilde til personlig vækst og udvikling. Jung var af den opfattelse, at arketyperne kunne udtrykkes i vores drømme, fantasier og kreative arbejde og at disse udtryk kunne hjælpe os med at forstå de underliggende symboler og mønstre, som styrer vores adfærd og tankegang.

Jungs teori om drømme og symboler har haft stor indflydelse på moderne psykologi og drømmeanalyse. Han mente, at drømme var en vigtig del af den psykologiske helingsproces og at forståelsen af drømmene kunne hjælpe en person med at opnå en større bevidsthed om sig selv og sine følelser.

Jungiansk psykoterapi

I terapi kan en terapeut, der arbejder ud fra Jungs teori, hjælpe en person med at udforske deres drømme og forstå de symboler, der viser sig i drømmene. Terapeuten kan hjælpe drømmeren med at forbinde symbolerne med personens livshistorie og oplevelser og derefter hjælpe med at integrere disse indsigter i personens bevidste tankegang og adfærd.

Som certificeret psykodynamisk psykoterapeut vil jeg hjælpe dig, så godt jeg kan igennem en drømmetydningsproces.  Jeg vil være så støttende og anerkendende som muligt og sørge for, at processen forløber i et tempo, hvor du kan være med hele vejen.

Typisk oplever mine klienter, at en drøm kan give en ny værdifuld mening mening allerede i løbet af den første session.

Er du fortsat nysgerrig, så kan du booke din første tid til kun 350 kr. Normalprisen er 750 kr. Så kan du få en fornemmelse for, om psykodynamisk terapi hos mig er noget for dig.

Book tid: 1. samtale (50 min) kun 350 kr.

Du er også meget velkommen til at ringe på tlf: 61 27 18 99 for en gratis afklarende samtale.

Min klinik ligger på Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.


 

Få tydet din drøm gratis af kunstig intelligens

Som et nyt og underholdende tiltag, kan du nu få tydet din drøm af en kunstig intelligens her på siden.

Ja, lad mig prøve det

 


 

SÆRLIGT TILBUD PÅ TERAPI: Få din 1. samtale til kun 350 kr.

Helt uforpligtende.

book tid

 


 

Har du angst?

Så læs her om, hvordan psykodynamisk terapi kan hjælpe dig ud af angsten – effektivt og permanent.

Læs mere

 

 


 

Bliv medlem af ANGSTGRUPPEN på facebook

En lukket gruppe, hvor du kan få gratis støtte, hjælp, råd og inspiration til at håndtere din angst.

Gå til ANGSTGRUPPEN

 

 


Hvad er angst?

Få klar besked om angstsymptomer, årsager og behandling.

Læs mere

 


The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple. And yet, everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves.

Alan Watts